Vipera: Karpaty News

Baszkuráció és sziszegő nyelvöltögetés Ungon-Bergen által oda-vissza - KEKECBLOG

Month – október 2005

Kovács a konszenzus jegyében vétózott

Share

2005. október 13., csütörtök:

Azt olvastuk, hogy Kovács a konszenzus jegyében vétózott

Kurvára fáj az UMDSZ-nek, hogy Kovács Miklós megakadályozta felvételüket a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumába. Holott – és itt csak ismétlésekbe bocsátkozhatunk – ez a magatartása bármennyire is ellenszenves vagy káros, ám felettébb logikus. (Lásd például az UMDSZ-KMKSZ közti tárgyalás meghiúsulásáról írt jegyzetünket.) A mindinkább UMDSZ-fórummá váló zöld Kárpáti Igaz Szó, nem elégedve meg azzal, hogy keddi lapszámában 3 anyagban is ezzel az üggyel foglakozott, a mai csütörtökiben is jelentős terjedelmet szentel a sérelem okozta seb nyalogatására.

Először is lehozzák Kovács Miklósnak a marosvásárhelyi Népújság október 11-i számában megjelent interjúját. Eközben nem közlik sem a megjelenés dátumát, sem az interjút készítő újságíró nevét (Mózes Edith), sem az interjú alcímét (Puccsal akarták kigolyózni a KMKSZ-t). Ez idáig még csak kisebb mulasztás. Ám tippünk szerint (bár tévednénk!) a Kárpáti Igaz Szó nem kérte meg sem a szerző, sem a nyilatkozó engedélyét az újraközlésre, ami pedig már súlyosabb vétség, akár perelhető is.

Maga az interjú részben igazolja a KMKSZ-nek és Kovács Miklósnak az ügyben mutatott destruktív, de logikus magatartását, részben újra komikus hatást kelt egyes indoklásaival. Ezek szerint Kovács azért vétózott, mert meg akarta kímélni a tanácskozást a vitától “hiszen egy ilyen fórumnak nem annyira az ellentétek tisztázása vagy pontos exponálása a feladata, hanem a közös nevezőnek a keresése, a közös álláspontnak, az egyetértésnek a kimunkálása.” Ehhez pedig nyilván a vétón keresztül vezet a legrövidebb út. Sajátos érvelés. Persze ismerős is lehet, csak éppen nem a demokrácia szabálykönyvéből. Ha nem adunk lehetőséget arra, hogy valaki elmondja az ellenvéleményét, akkor könnyebb egyetérteni. Ha nem ismernénk közelebbről, most fogalmat nyerhetnénk a KMKSZ belső működésének a jellegéről is.

Az újraközölt interjút a lap Vass Tiborral, az UMDSZ alelnökével véleményeztette. Állításait, tényközléseit illetően nem is merülhet fel különösebb aggály. Magunk sem kételkedünk abban (és erről is szóltunk már korábban), hogy 1996-ban jogilag kifogásolhatatlan körülmények között választották az UMDSZ elnöki tisztségébe a korábbi Fodó Sándor helyett Tóth Mihályt. Tény, hogy jogait tekintve a jó esetben százas nagyságrendű tagsággal rendelkező kijevi és lembergi magyar szervezetek ugyanazokkal a felhatalmazásokkal rendelkeztek, mint a tízezres nagyságrendű tagságot magáénak tudó KMKSZ. Mégis furcsa, ha két kicsi kavics leváltja a távollévő nagy sziklát, így az UMDSZ működése ettől a ponttól kezdve etikai szempontból mégis aggályos; ezért is érintik őket ennyire érzékenyen az erre történő utalások és ezért szeretnék minden lehetséges módon igazolni legitimitásukat. A KMKSZ pedig éppen ennek kétségbe vonására építi saját stratégiáját.

Halkan megjegyezzük, hogy a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumában tagnak lenni egyáltalán nem olyan nagy dolog, a KMKSZ ezzel korántsem tudott elégtételt venni azért, amiért a Szülőföld Alap tanácsában pedig csupán az UMDSZ-nek van képviselője. Az előbbi testület legfeljebb politikai nyilatkozatot adhat ki, az utóbbi viszont pénzt oszt. Tessék mérlegelni, melyik a fontosabb.


határon túli magyarok


Share

Meghalt Horváth Anna

Share

Elhunyt Horváth Anna

1924. nov. 5. – 2005. okt. 11.

Ma délelőtt kaptuk a szomorú hírt, hogy meghalt Horváth Anna szobrász, keramikus, festő, grafikus, Ukrajna érdemes művésze, Beregszász Pro urbe-díjasa, Kárpátalja képzőművészeti életének meghatározó személyisége, művésznemzedékek nevelője, oktatója.

Temetésére holnap, csütörtökön kerül sor 13.00 órai kezdettel a beregszászi ravatalozóból, g.k. szertartás szerint. Ma ugyanott 17.00 órától virrasztás.

Kegyelettel búcsúzunk az örök művésztől.

 Elhunyt Horváth Anna

—————————

Autodidaktaként sajátította el a szükséges ismereteket. Erdélyi Bélát, Boksay Józsefet, Manajló Fedort tartja tanítómestereinek. 1959-től résztvevője a magyar képzőművészeti kiállításoknak; 1963-tól Ukrajna Képzőművészeti Szövetség tagja; 1973: az országos éremművészeti kiállítás második díja, Moszkva; 1977: a Szovjet Képzőművészeti Szövetség vezetőségének díszoklevele, Moszkva; 1991: Pro Cultura Hungarica; 1996: Ukrajna érdemes művésze; 1994-96: Tállya, Sóstó, Esztergom, Szécseny, művésztelepeken alkot; 1997: Pro Urbe-díj, Beregszász. Beregszászban él. ~ az iparművészet és a szobrászat műfajában dolgozik. Szüntelenül kísérletezik a formai és technikai megoldásokkal, sokat merít a mai művészet különféle stílusaiból és áramlataiból. Életművében különféle szakaszokat különböztethetünk meg, a gótikus, barokk, klasszikus művészethez való kötődést. ~ számos zsánerszobor megalkotója, e művek a kárpátaljai és magyarországi népművészet hagyományaira épülnek. Szerény méretű kerámiafigurái a népélet élénk jeleneteit örökítik meg. Különféle etnikai típusok életteli megjelenítése, melegséggel, jóindulattal párosuló finom humor jellemzik plasztikáinak e sorozatát. ~t ugyancsak jelentős éremművészként tartják számon, aki sikerrel képviseli az ukrán művészeket a rangos nemzetközi kiállításokon.

 


Share

Gyarapszik a kárpátaljai webtemető

Share

2005. október 10., hétfő:

Azt láttuk, hogy gyarapszik a kárpátaljai webtemető

Ami azt illeti, egy kicsit unjuk a kárpátaljai honlapok elmarasztalását. De mit tegyünk, ha dicsérni nem igazán lehet őket. Vagyis alig néhányat. Mivel azonban nem egy esetben előfordult, hogy kritikánk magvai termékeny talajra hullottak (ah, de szépen szóltunk!), így folytatjuk áldozatos és roppant hasznos munkánkat Kárpátalja internetes jelenlétének jobbá tételében. (Mindez persze nem igaz, a helyzet az, hogy valójában imádunk csomót keresni a kákán és egyelőre dehogy unjuk az Antonius-i magatartást: “Temetni jöttem, nem dicsérni”)

Nehezen tudnánk eldönteni: mi jobb, ha egy szervezetnek egyáltalán nincsen honlapja, vagy ha van, de – olyan, amilyen. Számos esetben fel lehetne tenni a kérdést: van-e reális célja, haszna egy-egy honlapnak, nem csak arra való-e, hogy valamennyi pályázati pénzt meg lehessen rá szerezni, el lehessen számolni. Többször szóvá tettük, hogy egyik szervezetünk szájtjának sincsen fóruma, nem egy esetben a megadott e-mail-cím sem működik (vagy ha igen, nem reagálnak az “olvasói érdeklődő levélre” – erről egy későbbi alkalommal felmérést szándékozunk készíteni és közzétenni). A kapcsolattartás funkcióját így nem igazán töltik be. Ennél persze fontosabb a tájékoztatás. Márpedig tájékoztatni egy honlap sok mindenről tud. Minden szervezet fontosnak tartja, hogy önmagát bemutassa. Ám a naprakészségre igen kevesen törekszenek.

Ezúttal két ifjúsági szervezet honlapjára látogattunk el. Mindkettő ugyanazon a nagyobb magyarországi rendszeren belül fut, amely Metszés.hu néven ismert. A portál üzemeltetői, jórészt kormányzati támogatásoknak köszönhetően a határon túli ifjúsági magyar szervezetek számára ingyenesen megtervezik és elkészítik honlapjaikat. Ezzel a lehetőséggel Kárpátaljáról két csapat élt.

A kivitelezés mindkét esetben profi munkára vall, jó benyomást kelt az egyszerű, de mégis mutatós és egyéni designe, áttekinthető és jól működik a linkrendszer. Amivel baj van, az inkább a tartalom – erről azonban már nem a Metszés.hu tehet.

A KMKSZ Ifjúsági Szervezete illően bemutatkozik a nyitó oldalon. Jobbra fekete-fehér fényképek, nem túl sok és nem is hivalkodó, a főhasábon a szervezet jellegét és tevékenységét ismertető, ugyancsak illően rövid szöveg. Kellemes színharmónia.

Megtudjuk, hogy egyéb feltételeken túl a szervezet tagja az lehet, aki elfogadja az Alapszabályt. Ám magát az Alapszabályt hiába kerestük, így nem tudtuk eldönteni, belépnénk-e, ha elég fiatalok lennénk hozzá (nem vagyunk). Az induló oldalon egyetlenegy árva link található a további böngészéshez: ez a bemutatkozó szöveg alatt ígéri a területi és testületi felépítést. Be is jön. Jobbra újra színtelen fényképek, ezúttal a tisztségviselőké, középen a szöveg, amely nem mentes kisebb-nagyobb nyelvhelyességi és központozási hibáktól. De kis jóindulattal még elmegy. Megtudjuk, 2005-től ki a szervezet elnöke, és már éppen örvendeznénk az oldal frissességén, ám az Aktuális linkre kattintva kicsit lehűlünk: “feltöltés alatt”. Ki tudja, mióta tart a feltöltés. Esztendőkben mérhető, annyi bizonyos.

Csak egy kicsivel járunk jobban, ha a Rendezvények-re kattintunk: itt egyetlen árva újabb linket találunk, erről továbblépve pedig a 2002-es (!) Aréna-sátortáborról szóló rövid beszámolót olvashatjuk el (a helyesírás miatt is bosszankodhatunk egy keveset). Jobbra ezúttal színes képek, kicsit kiesve a stílusból.

Na mi van még? Semmi. Illetve a Kapcsolat link alatt még megtaláljuk a szervezet e-mailjét, két telefonszámot. És ezzel be is jártuk a teljes rendszert.

A semminél több, a valaminél kevesebb. Sem Alapszabály, sem részletes tevékenység, sem tagnévsor, sem rendezvények – a tudatlan idelátogató azt is gondolhatná, hogy a 2002-es tábor óta semmit sem szerveztek. Pedig fiataloktól az ember méltán várna pezsgést, frissességet.

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének honlapja talán még az előbbinél is puritánabb, kicsit talán már szegényesnek mondható. A nyitó oldal rövid ismertetést kínál, tetejében ígéretes linkekkel. Ám a kattintások itt is csalódást okoznak. Az Aktuális rovatban  mindösszesen egyetlen hírként az szerepel, hogy az ungvári egyetemistákat tömörítő szervezet a beregszászi főiskolások hallgatói önkormányzatával március 29-én  ernyőszervezetet alapított Magyar Diákszervezetek Kárpátalján címmel. Március 29-e elég régen volt, de még megjárja az aktuális rovatban, gondolnánk. Igen ám, de ez a március 2003-ban volt… (Magáról az ernyőszervezetről alig lehet tudni valamit, hacsak azt nem – természetesen más forrásból – hogy az idén 150.000 ezer forintos minisztériumi pályázatot nyert egy programjára).

Tagság link alatt megtudjuk, kik lehetnek tagok, szükséges az Alapszabály elfogadása is, de ennek a dokumentumnak a szövege erről a honlapról is hiányzik. A Történetünk-ben a 2000-es események a legfrissebbek, a Rendezvény oldalon csupán néhány tavaszi esemény dátuma és neve szerepel – nem tudni, melyik esztendőből.

Az aLap rovat alighanem egy diáklapra utal, az oldalon néhány be nem linkelt név és cím, no meg a jelzés: “szövegek hamarosan”. Sejtésünk szerint ezt az ígéretet sem az idén tették a honlap felelősei.

A ha-HÓ egy 2002-es (!) táborról számol be, a Madiszk-re ugyanaz jön le, mint az Aktuálisra! Végül az oldalról link alatt még megtudhatjuk, hogy a honlapot a metszés.hu készítette és True Color színmélységet ajánlanak logón látható turulmadár miatt. Ennyi.

Tartalmi szempontból ez a honlap is ugyanolyan siralmas, mint a másik ifjúsági szervezeté. 2-3 éve gyakorlatilag nem frissült, nem lehet semmit megtudni az idei, tavalyi rendezvényekről, de még tavalyelőttiekről se nagyon. Nincs Alapszabály, nincs tagnévsor. Itt még a fotók is hiányzanak.

Ha jól értjük, a helyzet a következő. A Metszés.hu továbbra is ingyen és bérmentve, s ahogy írják, 5 munkanap alatt elvégezné a frissítéseket. Annak, hogy a honlapok eleve hiányosak és évek óta nem frissülnek, egyetlen oka lehet: az ifjúsági szervezetek nem küldték el sem a hiányzó anyagokat (Alapszabály), sem a rendezvényekről szóló beszámolókat, sem az aktuális beharangozókat. Egyáltalán: nem küldtek semmit. (Illetve  mégis: a frissen megválasztott elnökök nevét!)

Vajon miért nem? Hanyagság, lustaság? Vagy mert nem fontos nekik a saját honlapjuk? Nem akarják, hogy éljen, hogy tájékoztasson, hogy révén mind többen megtalálhassák őket, hogy egyre ismertebbek lehessenek, minél többen tudjanak a tevékenységükről?

Talán ezek is közrejátszanak. Ám szerintünk sokkal banálisabb oka van a hanyagolásnak. Mégpedig az, hogy ezt a munkát ingyen kellene elvégezni. Erre pedig, a felnőtt szervezeteinktől tanulva, már az ifjúság sem hajlandó. Majd ha ők maguk vagy valamelyik anya- vagy ernyőszervezetük megpályázik jópárszázezret, akkor lesz olyan honlap, hogy ihaj.

Illetve dehogy lesz. Ímmel-ámmal felnyomnak pár új anyagot, egy ideig még frissítgetik, aztán mihamarabb elszámolják a támogatást – és megint döglődhetnek a honlapok. Nem ezek lesznek az első halottai a kárpátaljai webtemetőnek.


honlapok optimalizálása


Share
Kárpáti Vipera Nyúz © 2016 Frontier Theme