Vipera: Karpaty News

Baszkuráció és sziszegő nyelvöltögetés Ungon-Bergen által oda-vissza - KEKECBLOG

Month – február 2007

Csoóri hóna alatt

Share

A zöld Kárpáti Igaz Szó továbbra is identitászavarral küzd, két jeles költővel ékes szerkesztői kara pedig képtelen egy versrészletet híven visszaadni. A lap csütörtöki száma meglehetősen furcsa összeállítást közöl 4. oldalán – ráadásul egy hibásan idézett verssort emelve címmé.

Igazi összelapátolt anyag, csak hogy kitöltse az űrt. Elvben Csoóri Sándornak Markó Bélához címzett levelét közlik, ám igen szerencsétlenül, suta bevezetőkkel és még sutább záradékkal. A megszólítás például lemaradt, az aláírások elé befurakodik egy összeállítói mondat, az aláírók neve után pedig – se szó, se beszéd! – egy lábánál fogva előrángatott versidézet következik minden indokoltság nélkül. Nem Csoóritól, még csak nem is egy másik aláíró költőtől, hanem a lassan tizennyolc éve halott Ratkó Józseftől.A gányolmány nem fest valami jól a lap internetes változatában (lásd < a link már nem él, törölve), ám kinyomtatva még furább, közepében Csoóri arcmásával és a levélhez képest túl hosszú életrajzával (hogy még cifrább legyen a dolog, a két anyag az online változatban két külön rovatba került, előbbi a közéletibe, utóbbi a mozaikba).Hogy a szocdem hátterű, erősen balra húzó és a magyar kormányoldallal lojális lap vajon miért tesz ennyire alá a levelében Tőkés Lászlót támogató Csoórinak, azt nem tudom, talán mert az oktondiak nem hallottak róla, hogy Orbán Viktor is Tőkést nyomja az érintett ügyben, amelyről a püspök úrnál kicsikével hitelesebb (és a lap szelleméhez közelebb álló) Markó Béla RMDSZ-elnök (a Csoóri-levél címzettje) például így nyilatkozott:

“Az a benyomásom, Orbán Viktort nem tájékoztatták kellőképpen, hogy mi a helyzet az európai parlamenti választásokkal Erdélyben, valószínűleg ezért ígért támogatást egy független jelöltnek” – mondta Markó Béla, és magyarázatként hozzáfűzte: a választásokon olyan magas szavazatszámot kell elérni, hogy egy magyar független jelölt nem juthat be az Európai Parlamentbe. Legfeljebb annyit érthet el – mondta -, hogy megfosztja az erdélyi magyarságot a brüsszeli képviselettől, ha emiatt az RMDSZ is a bejutáshoz szükséges küszöb alá kerül. (Klubrádió)

Már előre látom, hogyan fognak nyilatkozatban saját maguk ellen állást foglalni az UMDSZ-es szerkesztő urak, mint tették ezt akkor, amikor vezetőségi tagjaik lepaktáltak a Magyarok Világszövetségével (lásd: A kefélő szűz).

No, de vissza a költészethez.

Horváth Sándor barátomnak egyszer már meggyűlt a baja ugyanezzel az idézettel, akkor is pontosan ilyen hibásan citálta egy íráskájában, s én akkor is szóvá tettem, pl. itt: Kollektív emlékezet. Ezt a mostani remek összeállítást ugyan nem jegyzi saját nevével, de nyilvánvalóan más nem lenne képes épp ilyen rosszul emlékezni egyik kedvenc költője kedvenc versére.

A különbség jelentős:

A zöld Kárpáti Igaz Szóban: Eredetileg:
      És mégis,
Hogyha szülni már
Egy ringyó sem akad,
Hónam alatt
Költöm ki a fiókáimat.
      Mégis: hogyha szülni már egy
ringyó sem akad,
hónom alatt költöm ki a
fiacskáimat.

Ratkó József Tűz című verse nem öt-, hanem négysoros strófákból áll, az idézett részlet elején nincs És, nem hónam, hanem hónom, nem fiókáimat, hanem fiacskáimat... No meg: pontos ritmusképlet és kötött szótagszám (8 – 5 – 8 – 5)… Ratkó ugyanis igényes költő volt, legalábbis igényesebb, mint a lapot jegyző két kárpátaljai magyar költő: Horváth Sándor főszerkesztő-helyettes és Kőszeghy Elemér főszerkesztő.

Most már csak az a kérdés, hogy mit keresnek Csoóri hóna alatt.


Share

Az internet káros

Share

Sajnálattal állapítom meg, hogy míg korábban a Kárpátaljai Református Egyház Zsinati irodájának a honlapján egy dekoratív és tartalomgazdag konstruktivista képvers volt látható (lásd), addigra ennek helyét mára egy szövegcentrikus, bár a maga nemében modern költői felfogást tükröző, Index of / című költemény foglalta el az adott címen (link nem működik, törölve 2013).

Valami tehát készül a reformátusok egyháza táján. Alighanem honlap, ha az a valami, ami épülni látszik, egyáltalán megfelel ennek a fogalomnak. A dátumokból mindenesetre akár arra is gondolhatnánk, hogy immáron négy éve folyik a munka.

Az egyes könyvtárak egyébként megnyithatók, és belépve találni lehet egy használaton kívüli fórumot, egy korszerű, de beüzemeletlen honlapmotort, továbbá két teljesen korszerűtlen, de valamilyen szinten már elkészült honlapot. Az egyik például ezzel a látvánnyal köszön ránk:

Itt én voltam a mérókód felrakása óta a 36. kattintó. Perverzitásba hajló kíváncsiságom legyőzte a látvány riasztó jellegét, ráböktem a magyar trikolórra, és lesz, ami lesz, beléptem. Hasonló látvány, bal oldalt menü, közte egy olyan, hogy aktuális, na, ezt még megkockáztattam.A szép főzelékzöld oldalon a 2007 a misszió éve (link nem él, törölve – 2013) című írás olvasható, benne, mindjárt az elején, a sommás ítélet:

A média mai társadalom-formáló szerepe sokszor káros hatású, gondoljunk itt az internetre, vagy a tévéműsorokra.

Mondja ezt az ungvári lelkész – na hol? Hát az interneten. (Stílusról, helyesírásról ne essék szó.)

De mond egyebet is, például:

…csoportmunkára van szükség, ahol meg lehet élni a gyülekezeti közösséget. A depressziós embereknek a mai világban is támasz kell. Krízishelyzetben sokat tehet az egyház.
Fontossá vált a lelkigondozás. Kellenek: filmklubok, vallásos esték, falunapok, kirándulások, énekkarok, családi táborozások. Be kell vonni a médiát a munkánkba.

A médiát, amelynek pedig – mint megtudtuk fentebb – társadalom-formáló szerepe káros hatású?

Arról már nem is beszélve, hogy vajon mi a fenének foglalkozzon az egyház emberekkel és családokkal, amikor a legnagyobb helyi főnök, a kárpátaljai református püspök egy friss interjújában (link nem él, törölve) egyértelműen leszögezte, hogy:

A mi egyházunk nem a népet kívánja szolgálni, hanem az Istent.

Ezek után már csak az a kérdés, hogy egy ilyen honlapot a Jóisten elfogad-e szolgálatnak.

—————————————

Eredetileg főblogomban, sok hozzászólással: Az internet káros

A több elvetélt kísérlet után a kárp. ref. egyháznak lett tisztességes honlapja.


Share
Kárpáti Vipera Nyúz © 2016 Frontier Theme