Vipera: Karpaty News

Baszkuráció és sziszegő nyelvöltögetés Ungon-Bergen által oda-vissza - KEKECBLOG

sajtó

A helyzet fokozódik – a Kárpáti Igaz Szó szakadása

Share
.
Szerda délután felkerült a netre a Kárpáti Igaz Szó csütörtöki (aug. 4.) száma. Az impresszumban nincs főszerkesztő feltüntetve, csak a következő összetételű szerkesztöbizottság: Balogh Csaba, Béres Barna, Bucsok Jurij, Dunda György, Horváth Sándor, Kőszeghy Elemér, Magyar Tímea. A címlapon újra egy nyilatkozat, amelyet azúttal a szakszervezeti elnök (!) és a főszerkesztő-helyettes szignál. Alig néhány órával később hálóra került a Kárpátalja eheti száma is, címlapján rövid szerkesztőségi cikkel, amely természetesen másképpen értékeli a történteket. Talán érdemes mindkettőt teljes egészében idézni:
.

KISzó, 2005. augusztus 4.:

Nyilatkozat

A Kárpáti Igaz Szó az egyetlen ukrajnai országosan terjesztett közéleti lap újabb, nemtelen támadások célpontja lett. Az ellenérdekelt szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezérkara, nevezetesen Brenzovics László alelnök, visszaélve a megyei tanácsban betöltött tisztségével immáron nem csupán támad, hanem egyértelműen meg kívánja bénítani a lapot.
Teszik, teszi ezt olyan módszerekkel, amelyek nem csupán a demokráciától idegenek, de a legsötétebb sztálini terror módszereit idézik fel.
A KMKSZ, az a lapalapító, mely az elmúlt tizenkét esztendőben semmilyen módon nem támogatta a szerkesztőséget, most a „főszerkesztő-csinálás” jogát vindikálja magának. A módszereik a következők: jogilag teljesen hibás módon kreáltak egy dokumentumot a korábbi főszerkesztő leváltásáról, s mielőtt ezzel megismertették volna Kőszeghy Elemért, máris új embert próbáltak kinevezni a helyére, annak az Erdélyi Gábornak a személyében, akit, mint az a lapalapítók képviselőinek részvételével lezajlott szerkesztőségi gyűlésen is elhangzott, a lap munkatársai közül mindössze egy ember (a reklámszervező!) támogatott.
Mindez érthető is, hiszen a kollektíva bizalmát távolról sem élvező, magát főszerkesztőnek tekintő személy, július 29-én előbb karhatalommal próbálta terrorizálni a szerkesztőség munkatársait, majd egy ellenérdekelt lap munkatársait hozta rájuk. Érthető módon, ilyen körülmények között lehetetlen alkotói munkát folytatni, lapot megjelentetni.
A történésekhez tartozik, hogy a lapalapítók képviselőivel folytatott megbeszélés után, mivel a megyei tanács és a megyei állami közigazgatás képviselője hajlandó volt a kompromisszumra, miszerint a Kárpáti Igaz Szó a szerkesztőbizottság jegyzésében lásson napvilágot, a munkatársak elkészítették az augusztus 2-i lapszámot. Ennek megjelentetését azonban Brenzovics László, a megyei tanácsban betöltött tisztségével visszaélve, megakadályozta.
A Kárpáti Igaz Szó munkatársai tisztelettel kérnek mindenkit, hogy emeljen hangot a példátlan terror ellen, mivel ez már így távolról sem sajtóügy, nem kárpátaljai magyar-magyar ellentét egyik soros vetülete, hanem egyértelműen nemzetiségi, politikai ügy, mivel egy magyar közösséget ért nemtelen támadás.
A Kárpáti Igaz Szó kollektívájának nevében
Fedák Anita, a Kárpáti Igaz Szó szakszervezeti bizottságának elnöke,
Horváth Sándor, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettese
2005. augusztus 2.
—————————————————————————————————————————————

Kárpátalja, 2005. augusztus 5.:

Nem jelent meg a Kárpáti Igaz Szó

Mint lapunk korábban arról hírt adott, a Kárpáti Igaz Szó alapítóinak (Kárpátaljai Megyei Tanács, Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) ülésén egyhangú szavazással döntöttek Erdélyi Gábor kinevezéséről a lap főszerkesztői posztjára. Erdélyi Gáborról tudni kell, hogy 2 évvel ezelőtti erőszakos elmozdításáig több mint egy évtizeden keresztül vezette a Kárpáti Igaz Szó kollektíváját. Leváltására politikai okokból került sor, mert az akkori hatalompártoknak az ő személye nem volt eléggé megbízható. Kinevezését követően a hivatali teendők átvételére a múlt pénteken került volna sor a lapalapítók jelenlétében. A hivatalos aktust azonban a lap néhány munkatársa, köztük Horváth Sándor főszerkesztő-helyettes botrányos körülmények között megakadályozta, így a lap szombati száma nem juthatott el az előfizetőkhöz. Különösen érthetetlen mindez annak fényében, hogy ugyanezek a munkatársak korábban hónapokon keresztül a KMKSZ-t vádolták azzal, hogy megakadályozza a lap megjelenését és tönkreteszi az újságot, hivatkozva mindenféle személyes üzleti érdekeltségekre.
Hát akkor mi az igazság? Ki akadályoz meg kit? A KISZ egyes munkatársai, élükön a lap megjelentetéséért hivatalból felelős főszerkesztő-helyettessel, akik nem tudni, kinek az érdekeit képviselve, mindent elkövettek, hogy megakadályozzák az esedékes szám elkészítését; esetleg az új főszerkesztő, aki még segéderőket is alkalmazott volna, ha hagyják, hogy elkészüljön a lap, vagy a szokott módon hivatkozási alapnak mindig kéznél lévő harmadik fél? Fel kell tennünk a kérdést: hogyan tovább? Győzhet-e a lap és olvasóinak tényleges érdeke, vagy néhányan tönkretehetik a 85 éves múltra visszatekintő újságot?
.

.
Könnyű lenne ehhez csak annyit hozzáfűznünk, hogy URAIM, ITT VALAKI NEM MOND IGAZAT. Szerény meglátásunk szerint azonban minkét fél úgy hazudik, mintha könyvből olvasná.

Ami még ezen felül a leginkább feltűnő: hogy saját melléfogásairól, hibáiról, netán vétkeiről és gyarlóságairól egyik fél sem számol be. Például egyetlen KISZós nyilatkozatban, interjúban, publicisztikában nem olvashattunk arról, hogy kérem, valóban, a választások idején elvetettük a sulykot. Holott a KISzó vezetői nemcsak lefeküdtek a szocdemeknek és Gajdosnak, hanem még kéjesen lihegtek is a fülükbe. De azt hisszük, erkölcsi paráznaság terén lenne bőven mit meggyónnia a másik félnek is.

Horváth Sándornak, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettesének az idézett (holnapra nyomtatásban is megjelenő?) lapszámban van egy „publicisztikája” is: „Gondolatok a kárpátaljai magyar sajtóról”. Gondolatot ugyan nem igazán találhatni benne, eredetit meg semmiképpen, de legalább megidézi Bacsó Péter Tanú-jából Virág elvtársat, aki szerint a helyzet fokozódik.

Valóban. Már elérte az olvasói türelem legvégső határát.


Share

Máma már nem szakad tovább a Kárpáti Igaz Szó

Share
Ma reggel nem hozta a postás a Kárpáti Igaz Szót. Az Interneten továbbra is a múlt heti csütörtöki szám köszönt vissza. Tovább tart a sztrájk, gondoltuk. A délelőtt érkező hírek szerint az történt, hogy hétfőn a szerkesztőséget felkereste a megyei állami közigazgatás, a megyei tanács és a KMKSZ egy-egy képviselője (élükön tudomásunk szerint a megyei nagyfőnök, Baloga helyettesével). A megbeszélésen meghallgatták a jelen lévő munkatársak véleményét, akik döntő többségükben úgy nyilatkoznak, hogy a Kőszeghy Elemér helyére kinevezett Erdélyi Gáborral nem kívánnak együttműködni és csak az esetben vállalják a keddi lapszám kibocsátását, ha azt nem Erdélyi jegyzi majd, hanem, átmeneti megoldásként, a „szerkesztőbizottság”. Ezt az alapítók  jelenlevő képviselői állítólag elfogadták. A keddi lapszám elkészült, ebben a munkatársak természetesen előadták saját értelmezésüket a történtekről. Már a nyomdában volt az anyag, amikor az üzem vezetése bejelentette, hogy felsőbb utasítás érkezett, miszerint a lap csak akkor nyomtatható ki, ha azt a törvényesen kinevezett Erdélyi Gábor jóváhagyja és jegyzi főszerkesztőként. (A szerkesztőséghez közel álló körök úgy tudták, ezt a délelőtti megállapodással ellentétes utasítást a megyei vezetőknél Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke erőszakolta ki.)Az újság tehát kedd reggelre nem készült el, így a postás sem hozhatta ki. Arról is értesültünk, hogy a szerkesztőséget hatósági utasításra „elvágták a világtól”, telefonjaik elhallgattak és az Internetre sem tudtak csatlakozni. (Utóbbi állításban van némi ellentmondás, lévén a KISzó önálló műholdas rendszerrel rendelkezik, amelyhez a határon túli intézmények számára a magyar kormány támogatásával létesített „e-magyarpont”-ok egyikeként jutott.)

Az érkező hírek ellenére napközben többször is lehívtuk az Igazszó honlapját, hátha mégis… És láss csodát: a délutáni órákban egyszer csak megjelent a hálón a keddi lapszám, címoldalán egy vártan tragikus hangvételű írással, amely egyébként igazolta a korábbi cikkünkben közölt tények helytállóságát. A lapszám további 3 írása foglalkozik „önmagával”. (Kettő a Közélet, egy a Mozaik rovatban.)

Ez a lapszám (amely feltehetően mégis kinyomtatásra került, bár az újságárusoknál hiába kerestük, de a holnapi postával talán mégis hozzák) mindenképpen különlegesség a kárpátaljai magyar sajtótörténetben – mindenkinek ajánljuk, hogy őrizze meg. Ha hozzájut. Az teljes internetes változatát mindenesetre egy barátunk jóvoltából biztonságos helyre mentettük [erre a mentési verzióra mutat a link – 2013].

A további fejleményekre vonatkozóan csak találgatásokra van lehetőségünk. Mindig az erősebb kutya baszik, tartja az egyik népi bölcsesség. Sok lúd disznót győz, mondja a másik. Holló hollónak nem vájja ki a szemét, állítja a harmadik. Nos, a magunk részéről e percben nem tudjuk eldönteni, ki a disznó és ki az erősebb kutya, kik a ludak és a hollók, de azt tippeljük, a nagy állatsereglésben máma már nem, de holnap tovább szakad a Kárpáti Igaz Szó.

Miközben a gróf tán épp agarász, Kőszeghy Elemér pedig a tengeren nyaral.


Share

Azt hallottuk, hogy áll a bál a Kárpáti Igaz Szónál

Share

Válsághelyzet alakult ki a 85 esztendős kárpátaljai közéleti lap szerkesztőségében. Hivatalos forrásból meg nem erősített értesüléseink szerint a tulajdonosok érvényes határozata ellenére Erdélyi Gábor kinevezett főszerkesztő pénteken nem tudta elfoglalni főszerkesztői székét és azt sem sikerült elérnie, hogy a munkatársak többsége felvegye a munkát: a leváltott Kőszeghy Elemérhez hű újságírók és a műszaki állomány tagjai megtagadták a munkát, sztrájkot hirdettek, így tiltakozva Erdélyi kinevezése és Kőszeghy menesztése ellen. A másnapi (dupla) lapszám emiatt nem is jelent meg, az olvasók hiába várták szombati olvasmányukat, benne, többek között, a magyar tévécsatornák részletes műsorát.

Ugyancsak értesülésünk van arról, hogy Erdélyi Gábor főszerkesztői jogainak érvényesítéséhez a hatóságok (a milícia) segítségét kérte, újságírók nélkül maradván pedig egy a kinevezését szorgalmazó társadalmi szervezethez közel álló hetilap munkatársaitól kért szakmai segítséget, hogy a keddi lapszám megjelenhessen.

Mint korábban írtuk, tudomásunk szerint, amennyiben nem sikerül a Kárpáti Igaz Szót megtartaniuk, Kőszeghy Elemér és csapata új lap indítását fontolgatja.


Share

Azt olvastuk, hogy aki nem tudja, az tanítja

Share

»Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség ifjúsági és sport szakbizottsága a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetségének közreműködésével Kárpátaljai Ifjúsági Médiatanfolyamot hirdet. A rendezvény fő támogatója a magyarországi Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.

A szervezők olyan, zömében 17-28 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akiket élénken foglalkoztat a média rejtélyes világa, szeretnék elsajátítani a szakma alapvető tudnivalóit, szívesen belesnének az újságírás „boszorkányhonyhájába”.«

Mi továbbgondoltuk a hírt.

A médiatanfolyamon a meghirdetők, az UMDSZ és a MÚKSZ kiválóságai tartanak előadásokat az alábbiak szerint:

  • Nyitó előadás: Kőszeghy Elemér: Pártatlan újságírás.
  • Dupka György: Helyesírás és nyelvhelyesség.
  • Horváth Sándor: Az „engedtessék meg” beszédfordulat mint cikkszervező elem. A „publicisztika” mint a „piszlicsáré” szinonimája.
  • Barát Mihály: Minimál-zsurnalizmus: mindig mindenkiről ugyanazt.
  • Dunda György: Felfelé a ranglétrán.
  • Nigriny Szabolcs: Az „érdekesség” és „eredetiség” kategóriája.
  • Béres Barna: Az olvasószerkesztő munkaköri leírása.
  • Véndégelőadó: Erdélyi Gábor: Hogyan emeljünk nívót és példányszámot. Az új kezdeményezések felkarolása.
  • Záró előadás: Gajdos István: Etikai normák avagy sose adjunk interjút saját sajtófőnökünknek és helyettesünknek.

Share

Azt hallottuk, hogy Kőszeghyt nem sikerült leváltani

Share

koszeghy-elemerÉrtesülésünk szerint múlt pénteken hivatalos látogatást tett a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségében a megyei sajtóosztály képviseletében „M. úr”, továbbá a lapalapítók részéről Brenzovics László abból a célból, hogy Kőszeghy Elemér főszerkesztőnek átadják a hivatalos felmondást és „bemutassák a kollektívának” az új főszerkesztőt, Erdélyi Gábort. Mivel azonban Kőszeghy szabadságon van és ezalatt nem lehet neki felmondani, így az akció nem járt eredménnyel. (Megtudtuk azt is, hogy M. az egyik újságíró kollégával bizalmasan közölte: nekik a megyei vezetésben ezzel az egész Kőszeghy-üggyel tele van már a tökük, felőlük maradhatna a székében, a dolgot csak a KMKSz erőlteti.)

A Karpaty News információ szerint Kőszeghy és a mellette elkötelezett újságírók (a kollektíva döntő többsége), sőt, a műszaki munkatársak is úgy nyilatkoztak, Erdélyivel nem tudják elképzelni az együttműködést és csak addig maradnak a szerkesztőségben, amíg a lapot a mostani felállású gárda jegyzi (lásd a lap impresszumát). Amennyiben nem sikerül „megtartaniuk” a Kárpáti Igaz Szót, az esetben elképzelhetőnek tartják új, független lap alapítását.


Share
Kárpáti Vipera Nyúz © 2016 Frontier Theme