Kárpáti Vipera Nyúz

Baszkuráció és sziszegő nyelvöltögetés Ungon-Bergen által oda-vissza - KEKECBLOG

sajtó

A helyzet fokozódik – a Kárpáti Igaz Szó szakadása

.
Szerda délután felkerült a netre a Kárpáti Igaz Szó csütörtöki (aug. 4.) száma. Az impresszumban nincs főszerkesztő feltüntetve, csak a következő összetételű szerkesztöbizottság: Balogh Csaba, Béres Barna, Bucsok Jurij, Dunda György, Horváth Sándor, Kőszeghy Elemér, Magyar Tímea. A címlapon újra egy nyilatkozat, amelyet azúttal a szakszervezeti elnök (!) és a főszerkesztő-helyettes szignál. Alig néhány órával később hálóra került a Kárpátalja eheti száma is, címlapján rövid szerkesztőségi cikkel, amely természetesen másképpen értékeli a történteket. Talán érdemes mindkettőt teljes egészében idézni:
.

KISzó, 2005. augusztus 4.:

Nyilatkozat

A Kárpáti Igaz Szó az egyetlen ukrajnai országosan terjesztett közéleti lap újabb, nemtelen támadások célpontja lett. Az ellenérdekelt szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezérkara, nevezetesen Brenzovics László alelnök, visszaélve a megyei tanácsban betöltött tisztségével immáron nem csupán támad, hanem egyértelműen meg kívánja bénítani a lapot.
Teszik, teszi ezt olyan módszerekkel, amelyek nem csupán a demokráciától idegenek, de a legsötétebb sztálini terror módszereit idézik fel.
A KMKSZ, az a lapalapító, mely az elmúlt tizenkét esztendőben semmilyen módon nem támogatta a szerkesztőséget, most a „főszerkesztő-csinálás” jogát vindikálja magának. A módszereik a következők: jogilag teljesen hibás módon kreáltak egy dokumentumot a korábbi főszerkesztő leváltásáról, s mielőtt ezzel megismertették volna Kőszeghy Elemért, máris új embert próbáltak kinevezni a helyére, annak az Erdélyi Gábornak a személyében, akit, mint az a lapalapítók képviselőinek részvételével lezajlott szerkesztőségi gyűlésen is elhangzott, a lap munkatársai közül mindössze egy ember (a reklámszervező!) támogatott.
Mindez érthető is, hiszen a kollektíva bizalmát távolról sem élvező, magát főszerkesztőnek tekintő személy, július 29-én előbb karhatalommal próbálta terrorizálni a szerkesztőség munkatársait, majd egy ellenérdekelt lap munkatársait hozta rájuk. Érthető módon, ilyen körülmények között lehetetlen alkotói munkát folytatni, lapot megjelentetni.
A történésekhez tartozik, hogy a lapalapítók képviselőivel folytatott megbeszélés után, mivel a megyei tanács és a megyei állami közigazgatás képviselője hajlandó volt a kompromisszumra, miszerint a Kárpáti Igaz Szó a szerkesztőbizottság jegyzésében lásson napvilágot, a munkatársak elkészítették az augusztus 2-i lapszámot. Ennek megjelentetését azonban Brenzovics László, a megyei tanácsban betöltött tisztségével visszaélve, megakadályozta.
A Kárpáti Igaz Szó munkatársai tisztelettel kérnek mindenkit, hogy emeljen hangot a példátlan terror ellen, mivel ez már így távolról sem sajtóügy, nem kárpátaljai magyar-magyar ellentét egyik soros vetülete, hanem egyértelműen nemzetiségi, politikai ügy, mivel egy magyar közösséget ért nemtelen támadás.
A Kárpáti Igaz Szó kollektívájának nevében
Fedák Anita, a Kárpáti Igaz Szó szakszervezeti bizottságának elnöke,
Horváth Sándor, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettese
2005. augusztus 2.
—————————————————————————————————————————————

Kárpátalja, 2005. augusztus 5.:

Nem jelent meg a Kárpáti Igaz Szó

Mint lapunk korábban arról hírt adott, a Kárpáti Igaz Szó alapítóinak (Kárpátaljai Megyei Tanács, Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) ülésén egyhangú szavazással döntöttek Erdélyi Gábor kinevezéséről a lap főszerkesztői posztjára. Erdélyi Gáborról tudni kell, hogy 2 évvel ezelőtti erőszakos elmozdításáig több mint egy évtizeden keresztül vezette a Kárpáti Igaz Szó kollektíváját. Leváltására politikai okokból került sor, mert az akkori hatalompártoknak az ő személye nem volt eléggé megbízható. Kinevezését követően a hivatali teendők átvételére a múlt pénteken került volna sor a lapalapítók jelenlétében. A hivatalos aktust azonban a lap néhány munkatársa, köztük Horváth Sándor főszerkesztő-helyettes botrányos körülmények között megakadályozta, így a lap szombati száma nem juthatott el az előfizetőkhöz. Különösen érthetetlen mindez annak fényében, hogy ugyanezek a munkatársak korábban hónapokon keresztül a KMKSZ-t vádolták azzal, hogy megakadályozza a lap megjelenését és tönkreteszi az újságot, hivatkozva mindenféle személyes üzleti érdekeltségekre.
Hát akkor mi az igazság? Ki akadályoz meg kit? A KISZ egyes munkatársai, élükön a lap megjelentetéséért hivatalból felelős főszerkesztő-helyettessel, akik nem tudni, kinek az érdekeit képviselve, mindent elkövettek, hogy megakadályozzák az esedékes szám elkészítését; esetleg az új főszerkesztő, aki még segéderőket is alkalmazott volna, ha hagyják, hogy elkészüljön a lap, vagy a szokott módon hivatkozási alapnak mindig kéznél lévő harmadik fél? Fel kell tennünk a kérdést: hogyan tovább? Győzhet-e a lap és olvasóinak tényleges érdeke, vagy néhányan tönkretehetik a 85 éves múltra visszatekintő újságot?
.

.
Könnyű lenne ehhez csak annyit hozzáfűznünk, hogy URAIM, ITT VALAKI NEM MOND IGAZAT. Szerény meglátásunk szerint azonban minkét fél úgy hazudik, mintha könyvből olvasná.

Ami még ezen felül a leginkább feltűnő: hogy saját melléfogásairól, hibáiról, netán vétkeiről és gyarlóságairól egyik fél sem számol be. Például egyetlen KISZós nyilatkozatban, interjúban, publicisztikában nem olvashattunk arról, hogy kérem, valóban, a választások idején elvetettük a sulykot. Holott a KISzó vezetői nemcsak lefeküdtek a szocdemeknek és Gajdosnak, hanem még kéjesen lihegtek is a fülükbe. De azt hisszük, erkölcsi paráznaság terén lenne bőven mit meggyónnia a másik félnek is.

Horváth Sándornak, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettesének az idézett (holnapra nyomtatásban is megjelenő?) lapszámban van egy „publicisztikája” is: „Gondolatok a kárpátaljai magyar sajtóról”. Gondolatot ugyan nem igazán találhatni benne, eredetit meg semmiképpen, de legalább megidézi Bacsó Péter Tanú-jából Virág elvtársat, aki szerint a helyzet fokozódik.

Valóban. Már elérte az olvasói türelem legvégső határát.

Máma már nem szakad tovább a Kárpáti Igaz Szó

Ma reggel nem hozta a postás a Kárpáti Igaz Szót. Az Interneten továbbra is a múlt heti csütörtöki szám köszönt vissza. Tovább tart a sztrájk, gondoltuk. A délelőtt érkező hírek szerint az történt, hogy hétfőn a szerkesztőséget felkereste a megyei állami közigazgatás, a megyei tanács és a KMKSZ egy-egy képviselője (élükön tudomásunk szerint a megyei nagyfőnök, Baloga helyettesével). A megbeszélésen meghallgatták a jelen lévő munkatársak véleményét, akik döntő többségükben úgy nyilatkoznak, hogy a Kőszeghy Elemér helyére kinevezett Erdélyi Gáborral nem kívánnak együttműködni és csak az esetben vállalják a keddi lapszám kibocsátását, ha azt nem Erdélyi jegyzi majd, hanem, átmeneti megoldásként, a „szerkesztőbizottság”. Ezt az alapítók  jelenlevő képviselői állítólag elfogadták. A keddi lapszám elkészült, ebben a munkatársak természetesen előadták saját értelmezésüket a történtekről. Már a nyomdában volt az anyag, amikor az üzem vezetése bejelentette, hogy felsőbb utasítás érkezett, miszerint a lap csak akkor nyomtatható ki, ha azt a törvényesen kinevezett Erdélyi Gábor jóváhagyja és jegyzi főszerkesztőként. (A szerkesztőséghez közel álló körök úgy tudták, ezt a délelőtti megállapodással ellentétes utasítást a megyei vezetőknél Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke erőszakolta ki.)Az újság tehát kedd reggelre nem készült el, így a postás sem hozhatta ki. Arról is értesültünk, hogy a szerkesztőséget hatósági utasításra „elvágták a világtól”, telefonjaik elhallgattak és az Internetre sem tudtak csatlakozni. (Utóbbi állításban van némi ellentmondás, lévén a KISzó önálló műholdas rendszerrel rendelkezik, amelyhez a határon túli intézmények számára a magyar kormány támogatásával létesített „e-magyarpont”-ok egyikeként jutott.)

Az érkező hírek ellenére napközben többször is lehívtuk az Igazszó honlapját, hátha mégis… És láss csodát: a délutáni órákban egyszer csak megjelent a hálón a keddi lapszám, címoldalán egy vártan tragikus hangvételű írással, amely egyébként igazolta a korábbi cikkünkben közölt tények helytállóságát. A lapszám további 3 írása foglalkozik „önmagával”. (Kettő a Közélet, egy a Mozaik rovatban.)

Ez a lapszám (amely feltehetően mégis kinyomtatásra került, bár az újságárusoknál hiába kerestük, de a holnapi postával talán mégis hozzák) mindenképpen különlegesség a kárpátaljai magyar sajtótörténetben – mindenkinek ajánljuk, hogy őrizze meg. Ha hozzájut. Az teljes internetes változatát mindenesetre egy barátunk jóvoltából biztonságos helyre mentettük [erre a mentési verzióra mutat a link – 2013].

A további fejleményekre vonatkozóan csak találgatásokra van lehetőségünk. Mindig az erősebb kutya baszik, tartja az egyik népi bölcsesség. Sok lúd disznót győz, mondja a másik. Holló hollónak nem vájja ki a szemét, állítja a harmadik. Nos, a magunk részéről e percben nem tudjuk eldönteni, ki a disznó és ki az erősebb kutya, kik a ludak és a hollók, de azt tippeljük, a nagy állatsereglésben máma már nem, de holnap tovább szakad a Kárpáti Igaz Szó.

Miközben a gróf tán épp agarász, Kőszeghy Elemér pedig a tengeren nyaral.

Azt hallottuk, hogy áll a bál a Kárpáti Igaz Szónál

Válsághelyzet alakult ki a 85 esztendős kárpátaljai közéleti lap szerkesztőségében. Hivatalos forrásból meg nem erősített értesüléseink szerint a tulajdonosok érvényes határozata ellenére Erdélyi Gábor kinevezett főszerkesztő pénteken nem tudta elfoglalni főszerkesztői székét és azt sem sikerült elérnie, hogy a munkatársak többsége felvegye a munkát: a leváltott Kőszeghy Elemérhez hű újságírók és a műszaki állomány tagjai megtagadták a munkát, sztrájkot hirdettek, így tiltakozva Erdélyi kinevezése és Kőszeghy menesztése ellen. A másnapi (dupla) lapszám emiatt nem is jelent meg, az olvasók hiába várták szombati olvasmányukat, benne, többek között, a magyar tévécsatornák részletes műsorát.

Ugyancsak értesülésünk van arról, hogy Erdélyi Gábor főszerkesztői jogainak érvényesítéséhez a hatóságok (a milícia) segítségét kérte, újságírók nélkül maradván pedig egy a kinevezését szorgalmazó társadalmi szervezethez közel álló hetilap munkatársaitól kért szakmai segítséget, hogy a keddi lapszám megjelenhessen.

Mint korábban írtuk, tudomásunk szerint, amennyiben nem sikerül a Kárpáti Igaz Szót megtartaniuk, Kőszeghy Elemér és csapata új lap indítását fontolgatja.

Azt olvastuk, hogy aki nem tudja, az tanítja

»Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség ifjúsági és sport szakbizottsága a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetségének közreműködésével Kárpátaljai Ifjúsági Médiatanfolyamot hirdet. A rendezvény fő támogatója a magyarországi Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.

A szervezők olyan, zömében 17-28 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akiket élénken foglalkoztat a média rejtélyes világa, szeretnék elsajátítani a szakma alapvető tudnivalóit, szívesen belesnének az újságírás „boszorkányhonyhájába”.«

Mi továbbgondoltuk a hírt.

A médiatanfolyamon a meghirdetők, az UMDSZ és a MÚKSZ kiválóságai tartanak előadásokat az alábbiak szerint:

  • Nyitó előadás: Kőszeghy Elemér: Pártatlan újságírás.
  • Dupka György: Helyesírás és nyelvhelyesség.
  • Horváth Sándor: Az „engedtessék meg” beszédfordulat mint cikkszervező elem. A „publicisztika” mint a „piszlicsáré” szinonimája.
  • Barát Mihály: Minimál-zsurnalizmus: mindig mindenkiről ugyanazt.
  • Dunda György: Felfelé a ranglétrán.
  • Nigriny Szabolcs: Az „érdekesség” és „eredetiség” kategóriája.
  • Béres Barna: Az olvasószerkesztő munkaköri leírása.
  • Véndégelőadó: Erdélyi Gábor: Hogyan emeljünk nívót és példányszámot. Az új kezdeményezések felkarolása.
  • Záró előadás: Gajdos István: Etikai normák avagy sose adjunk interjút saját sajtófőnökünknek és helyettesünknek.

Azt hallottuk, hogy Kőszeghyt nem sikerült leváltani

koszeghy-elemerÉrtesülésünk szerint múlt pénteken hivatalos látogatást tett a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségében a megyei sajtóosztály képviseletében „M. úr”, továbbá a lapalapítók részéről Brenzovics László abból a célból, hogy Kőszeghy Elemér főszerkesztőnek átadják a hivatalos felmondást és „bemutassák a kollektívának” az új főszerkesztőt, Erdélyi Gábort. Mivel azonban Kőszeghy szabadságon van és ezalatt nem lehet neki felmondani, így az akció nem járt eredménnyel. (Megtudtuk azt is, hogy M. az egyik újságíró kollégával bizalmasan közölte: nekik a megyei vezetésben ezzel az egész Kőszeghy-üggyel tele van már a tökük, felőlük maradhatna a székében, a dolgot csak a KMKSz erőlteti.)

A Karpaty News információ szerint Kőszeghy és a mellette elkötelezett újságírók (a kollektíva döntő többsége), sőt, a műszaki munkatársak is úgy nyilatkoztak, Erdélyivel nem tudják elképzelni az együttműködést és csak addig maradnak a szerkesztőségben, amíg a lapot a mostani felállású gárda jegyzi (lásd a lap impresszumát). Amennyiben nem sikerül „megtartaniuk” a Kárpáti Igaz Szót, az esetben elképzelhetőnek tartják új, független lap alapítását.

Kárpáti Vipera Nyúz © 2016 Frontier Theme