A helyzet fokozódik – a Kárpáti Igaz Szó szakadása

.
Szerda délután felkerült a netre a Kárpáti Igaz Szó csütörtöki (aug. 4.) száma. Az impresszumban nincs főszerkesztő feltüntetve, csak a következő összetételű szerkesztöbizottság: Balogh Csaba, Béres Barna, Bucsok Jurij, Dunda György, Horváth Sándor, Kőszeghy Elemér, Magyar Tímea. A címlapon újra egy nyilatkozat, amelyet azúttal a szakszervezeti elnök (!) és a főszerkesztő-helyettes szignál. Alig néhány órával később hálóra került a Kárpátalja eheti száma is, címlapján rövid szerkesztőségi cikkel, amely természetesen másképpen értékeli a történteket. Talán érdemes mindkettőt teljes egészében idézni:
.

KISzó, 2005. augusztus 4.:

Nyilatkozat

A Kárpáti Igaz Szó az egyetlen ukrajnai országosan terjesztett közéleti lap újabb, nemtelen támadások célpontja lett. Az ellenérdekelt szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezérkara, nevezetesen Brenzovics László alelnök, visszaélve a megyei tanácsban betöltött tisztségével immáron nem csupán támad, hanem egyértelműen meg kívánja bénítani a lapot.
Teszik, teszi ezt olyan módszerekkel, amelyek nem csupán a demokráciától idegenek, de a legsötétebb sztálini terror módszereit idézik fel.
A KMKSZ, az a lapalapító, mely az elmúlt tizenkét esztendőben semmilyen módon nem támogatta a szerkesztőséget, most a „főszerkesztő-csinálás” jogát vindikálja magának. A módszereik a következők: jogilag teljesen hibás módon kreáltak egy dokumentumot a korábbi főszerkesztő leváltásáról, s mielőtt ezzel megismertették volna Kőszeghy Elemért, máris új embert próbáltak kinevezni a helyére, annak az Erdélyi Gábornak a személyében, akit, mint az a lapalapítók képviselőinek részvételével lezajlott szerkesztőségi gyűlésen is elhangzott, a lap munkatársai közül mindössze egy ember (a reklámszervező!) támogatott.
Mindez érthető is, hiszen a kollektíva bizalmát távolról sem élvező, magát főszerkesztőnek tekintő személy, július 29-én előbb karhatalommal próbálta terrorizálni a szerkesztőség munkatársait, majd egy ellenérdekelt lap munkatársait hozta rájuk. Érthető módon, ilyen körülmények között lehetetlen alkotói munkát folytatni, lapot megjelentetni.
A történésekhez tartozik, hogy a lapalapítók képviselőivel folytatott megbeszélés után, mivel a megyei tanács és a megyei állami közigazgatás képviselője hajlandó volt a kompromisszumra, miszerint a Kárpáti Igaz Szó a szerkesztőbizottság jegyzésében lásson napvilágot, a munkatársak elkészítették az augusztus 2-i lapszámot. Ennek megjelentetését azonban Brenzovics László, a megyei tanácsban betöltött tisztségével visszaélve, megakadályozta.
A Kárpáti Igaz Szó munkatársai tisztelettel kérnek mindenkit, hogy emeljen hangot a példátlan terror ellen, mivel ez már így távolról sem sajtóügy, nem kárpátaljai magyar-magyar ellentét egyik soros vetülete, hanem egyértelműen nemzetiségi, politikai ügy, mivel egy magyar közösséget ért nemtelen támadás.
A Kárpáti Igaz Szó kollektívájának nevében
Fedák Anita, a Kárpáti Igaz Szó szakszervezeti bizottságának elnöke,
Horváth Sándor, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettese
2005. augusztus 2.
—————————————————————————————————————————————

Kárpátalja, 2005. augusztus 5.:

Nem jelent meg a Kárpáti Igaz Szó

Mint lapunk korábban arról hírt adott, a Kárpáti Igaz Szó alapítóinak (Kárpátaljai Megyei Tanács, Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) ülésén egyhangú szavazással döntöttek Erdélyi Gábor kinevezéséről a lap főszerkesztői posztjára. Erdélyi Gáborról tudni kell, hogy 2 évvel ezelőtti erőszakos elmozdításáig több mint egy évtizeden keresztül vezette a Kárpáti Igaz Szó kollektíváját. Leváltására politikai okokból került sor, mert az akkori hatalompártoknak az ő személye nem volt eléggé megbízható. Kinevezését követően a hivatali teendők átvételére a múlt pénteken került volna sor a lapalapítók jelenlétében. A hivatalos aktust azonban a lap néhány munkatársa, köztük Horváth Sándor főszerkesztő-helyettes botrányos körülmények között megakadályozta, így a lap szombati száma nem juthatott el az előfizetőkhöz. Különösen érthetetlen mindez annak fényében, hogy ugyanezek a munkatársak korábban hónapokon keresztül a KMKSZ-t vádolták azzal, hogy megakadályozza a lap megjelenését és tönkreteszi az újságot, hivatkozva mindenféle személyes üzleti érdekeltségekre.
Hát akkor mi az igazság? Ki akadályoz meg kit? A KISZ egyes munkatársai, élükön a lap megjelentetéséért hivatalból felelős főszerkesztő-helyettessel, akik nem tudni, kinek az érdekeit képviselve, mindent elkövettek, hogy megakadályozzák az esedékes szám elkészítését; esetleg az új főszerkesztő, aki még segéderőket is alkalmazott volna, ha hagyják, hogy elkészüljön a lap, vagy a szokott módon hivatkozási alapnak mindig kéznél lévő harmadik fél? Fel kell tennünk a kérdést: hogyan tovább? Győzhet-e a lap és olvasóinak tényleges érdeke, vagy néhányan tönkretehetik a 85 éves múltra visszatekintő újságot?
.

.
Könnyű lenne ehhez csak annyit hozzáfűznünk, hogy URAIM, ITT VALAKI NEM MOND IGAZAT. Szerény meglátásunk szerint azonban minkét fél úgy hazudik, mintha könyvből olvasná.

Ami még ezen felül a leginkább feltűnő: hogy saját melléfogásairól, hibáiról, netán vétkeiről és gyarlóságairól egyik fél sem számol be. Például egyetlen KISZós nyilatkozatban, interjúban, publicisztikában nem olvashattunk arról, hogy kérem, valóban, a választások idején elvetettük a sulykot. Holott a KISzó vezetői nemcsak lefeküdtek a szocdemeknek és Gajdosnak, hanem még kéjesen lihegtek is a fülükbe. De azt hisszük, erkölcsi paráznaság terén lenne bőven mit meggyónnia a másik félnek is.

Horváth Sándornak, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztő-helyettesének az idézett (holnapra nyomtatásban is megjelenő?) lapszámban van egy „publicisztikája” is: „Gondolatok a kárpátaljai magyar sajtóról”. Gondolatot ugyan nem igazán találhatni benne, eredetit meg semmiképpen, de legalább megidézi Bacsó Péter Tanú-jából Virág elvtársat, aki szerint a helyzet fokozódik.

Valóban. Már elérte az olvasói türelem legvégső határát.


Share

Vélemény, hozzászólás?

Kárpáti Vipera Nyúz © 2016 Frontier Theme